Krajský stolnotenisový zväz Trnava


Zmena začiatku - Senica

BC Senica má začiatok domácich stretnutí o 15,00.

ŠTK KSTZ

 

Vít Dobiš

Závalie 6

0907 663 809

vit.dobis7@gmail.com