Krajský stolnotenisový zväz Trnava


Oznamy KSTZ

Majstrovstvá kraja jednotlivcov v Bojničkách.

Majstrovstvá trnavského kraja jednotlivcov pre rok 2019 sa uskutočnia 12. januára 2019 v Bojničkách. Pôvodný usporiadateľ - STK Pata sa vzdal usporiadania pre výstavbu školskej jedálne.

Školenie a seminár rozhodcov .

KSTZ pripravuje na začiatok septembra 2018 (v sobotu 8. septembra od 9,00) školenie rozhodcov lic. C spojené so seminárom na  predĺžením licencií (A, B, C). Podľa priloženej databázy rozhodcov trnavského kraja skončila alebo koncom roku končí platnosť licencie 115 rozhodcom. Preto je potrebné venovať tejto skutočnosti pozornosť a včas poslať prihlášky na školenie. Prednosť budú mať kluby zaradené do MK 2018/2019.
Sekretár KSTZ.

Oprava krajského rebríčka

Na základe opravy slovenského rebríčka mužov - chybné zaradenie hráča ŠK Hlohovec - Jozefa Bardoňa bol opravený aj krajský rebríček.

Prestupy a prevody.

Prestupy a prevody v rámci kraja k 18.6.2018.

Vít Dobiš

Závalie 6

0907 663 809

vit.dobis7@gmail.com