Krajský stolnotenisový zväz Trnava


Zmena hracej miestnosti BC Senica

BC Senica bude hrať domáce stretnutia v tanečnej sále na ul. Hollého 750 v Senici, (za bývalou herňou Sokolovňa).
ŠTK KSTZ
 

Vít Dobiš

Závalie 6

0907 663 809

vit.dobis7@gmail.com