Krajský stolnotenisový zväz Trnava


Vyžrebovanie MK družstiev

Na zasadnutí VV KSTZ dňa 20.7.2018 boli vyžrebované súťaže družstiev MK 2018/2019. Termíny žiackych súťaží MK budú určené dodatočne, po potvrdení termínov SPM. Pripomienky k vyžrebovaniu je potrebné poslať do 31.7.2018.

vyžrebovanie MK

 

Vít Dobiš

Závalie 6

0907 663 809

vit.dobis7@gmail.com