Choď na obsah Choď na menu
 

 

MSR družstiev žiactva 2015

18. 8. 2014

Oddiely – kluby, ktorých družstvá mladších žiakov, mladších a starších žiačok sa chcú zúčastniť MSR družstiev pre rok 2015  sú povinné zaslať súpisky týchto družstiev na sekretariát SSTZ do 30.9.2014. Za družstvá 1. ligy starších žiakov zašle súpisky sekretár KSTZ. Iné ako takto nahlásené družstvá sa potom nemôžu uchádzať o účasť na MSR ani v prípade ak by vyhrali MK, lebo neboli riadne prihlásené do súťaže na začiatku sezóny.