Choď na obsah Choď na menu
 


Databáza hlavných rozhodcov SSTZ

18. 10. 2014

               Slovenský stolnotenisový zväz v spolupráci s komisiou rozhodcov SSTZ usporiadal v septembri 2014 v Bratislave školenie hlavných rozhodcov. Usporiadať školenie vyplynulo z potreby zvýšiť špecializáciu rozhodcov na vedenie turnajov. Školenie úspešne absolvovalo prvých 30 adeptov na novú licenciu.

               Mnoho z Vás, si asi položí otázku, aký je rozdiel v právomociach hlavného rozhodcu a rozhodcu pri stole?                                                                                                                                           Do právomoci hlavného rozhodcu na turnajoch patrí hlavne vyžrebovanie turnaja, časový plán turnaja, výklad pravidiel stolného tenisu pri sporných situáciách, dodržiavannie propozícií turnaja, vyhodnotenie turnaja a  iné. Hlavný rozhodca má i konečnú právomoc, čo sa týka disciplíny hráčov, čo je v poslednom období dosť závažný problém, hlavne pri mládeži. Samozrejme, že i všetci rozhodcovia pro stoloch spadajú do právomoci hlavného rozhodcu. Treba ale upozorniť, že hlavný rozhodca, nemôže v žiadnom prípade zmeniť rozhodnutie rozhodcu pri stole, hoci nnohí tréneri i kouči hráčov si myslia, že konečné slovo o novej loptičke či bode v zápase má i v tomto prípade hlavný rozhodca. Zhrnuté a počiarknuté: Rozhodca pri stole (umpire) je "šéfom" zápasu na kurte a hlavný rozhodca (referee) "šéfom" celého turnaja a do jeho právomoci spadajú všetci hráči, kouči i rozhodcovia na celom turnaji.

                Z tohto dôvodu bol vytvorený nový druh licencie R - Referee. Iba rozhodcovia, ktorí úspešne absolvovali toto školenie a vlastnia licenciu R - Referee, sú od 1.10.2014 oprávnení viesť všetky turnaje usporadované SSTZ. Do tejto kategórie spadajú všetky turnaje Slovenského pohára mládeže (SPM), Slovenského pohára a samozrejme všetky Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov i družstiev.

 

 

pdf.jpg    

  Databáza hlavných rozhodcov